Atomové hodiny jsou přesnější než sluneční hodiny

V naší době je čas nejdražším artiklem. Většinou ho máme žalostně málo a nestává se nám, že bychom nevěděli co si s časem počít. Co ale umíme již pěknou řádku let, to je čas měřit. Jedním z nejstarších měřičů času jsou i sluneční hodiny, které zůstaly velmi populární do dnešní doby, i když jsou už překonány.

Jak  sluneční hodiny vznikly

Sluneční hodiny jsou dokonalejším typem tzv. gnómonu. To byl v podstatě jen štíhlý vysoký sloup a podle toho, jak dlouhý byl stín, lidé odhadovali, kolik je hodin. První zmínky o takovém měření času se datují do doby cca 3500 let př. n. l. v Egyptě a Babylonu. Šlo ale pouze o orientovaní se v čase, neměřil se tak zcela přesný čas.

Sluneční hodiny byly tedy pravděpodobně sestrojeny právě na základě gnómonu v době 1500 let př. n. l. opět v Egyptě. Významnou změnou bylo, že se čas neodhadoval podle délky stínu, ale podle toho, kde se zrovna stín v danou dobu nacházel. Ukazatel (cokoli, ale nejčastěji úzká dlouhá tyč) vrhala stín na určitá místa, která pak lidé postupně označovali jako čáry na podkladu. Časem těmto čárám přidali i čísla, čímž se stala orientace v čase jednodušší. Nejdříve se ale jednalo jen o rozdělení do několika částí. Například na čtyři části pracovního dne, případně pak šest, osm až deset. Egypťané také dokázali vyrobit menší, přenosné sluneční hodiny, které se staly velmi oblíbené. Většinou byla s přenosnými hodinami spojena i funkce kompasu.2751670926_04ae9750c0

Významným krokem byl objev, který začal stavět ukazatel na hodinách rovnoběžně s rovníkem, tím pádem se pak stín posunul každou hodinu přesně o 15 stupňů. Čas se tak dal měřit daleko přesněji. Rok objevu ale není přesně znám. Takovým hodinám říkáme rovníkové sluneční hodiny.

Babyloňané pak rozdělili den na dvanáct dílů (podle toho, kolikrát oběhne Měsíc Zemi) a stejně tak rozdělili i noc. Hodiny ale byly nepřesné, jelikož se nepočítalo s různou délkou dní v každém ročním obdobím. V Indii potulní mniši používali vyspělejší sluneční hodiny. Ty měly osmihranný tvar a podle toho, kam se zastrčil ukazatel, se měřil čas různě v každém ročním období.

První sluneční hodiny v Evropě

V Evropě datujeme první sluneční hodiny kolem roku 600 n. l., kdy je nechal papež Sabinianus instalovat na křesťanské kostely. Odtud se postupně šířily dál. V dnešní době jsou sluneční hodiny spíše módním doplňkem zahrad a domů. Ale ještě v devatenáctém století se podle slunečních hodin seřizovaly i hodinky.

Jak sluneční hodiny fungují a jaké jsou druhy

Nejrozšířenějším druhem jsou svislé sluneční hodiny, kde záleží na tom, na jakou světovou stranu jsou umístěny. Nejlepší umístění je na jih, pak mají rozsah dvanáct hodin, tedy od 6 hodin od rána do 18 hodin do večera - to se ale počítá s nejdelším možným osvícením, tedy s nejdelšími dny v roce. 74227815_f61ac4b9f9Existují ale i hodiny umístěné na západ, či na východ. Ty pak měří čas od východu do pravého poledne nebo od poledne do západu slunce. 

Další velmi používaný druh jsou vodorovné sluneční hodiny. Dnes také velmi oblíbené. Pokud jsou umístěny na zemi na slunném, světlu dostupném, místě, pak nám ukazují čas od východu do západu slunce po celý rok.

Rovníkové sluneční hodiny mají číselník rovnoběžný s rovinou zemského rovníku. To znamená, že je číselník nakloněný podle toho, kde se nacházíme. Takové hodiny ale mají jednu nevýhodu, a to takovou, že ukazují správný čas jen v tu chvíli, když se Slunce nachází nad rovníkem. To znamená mezi jarní a podzimní rovnodenností. Aby ukazovaly čas celoročně, řeší se to oválem, na který se v zimním období promítá stín a ovál ho pak odráží na číselník.

Vzhled všech slunečních hodin se velmi liší, záleží vlastně jen na vkusu každého, kdo je sestavuje. Nejsou předem dané materiály, zdobení ani tvar. Mohou být kamenné, kulaté, oválné, na zdech jsou dokresleny okrasnými motivy. Druhů je opravdu mnoho. Důležité je, na jakém místě stojí, aby ukazovaly čas co nejpřesněji, a pak ukazatel, který musí být dostatečné dlouhý a úzký.

Přesnost slunečních hodin

Jak již bylo řečeno, ne všechny druhy ukazují přesný čas po celý rok. To se ale dá vyřešit několikerými stupnicemi a číselníky, podle kterých se odečítá přesný čas v každém ročním období. Takové úpravy mají například Analematické hodiny, které mají tvar elipsy. Případně se přesnost času řeší přesouváním ukazatele. V zimě se ukazatel nalézá v jižní poloze a v létě v severní. V den rovnodennosti je pak uprostřed. Na některých náměstích jsou sluneční hodiny, kam si může člověk stoupnout místo ukazatele a sám pak měří čas podle svého stínu.7247901972_d4d781d4c5

Sluneční hodiny versus atomové hodiny

Tak především je nutno podotknout, že atomové hodiny dokáží měřit čas tak přesně, že sluneční hodiny v mnohém zaostávají. Ale na druhou stranu, sluneční hodiny tu byly o několik tisíc let před nimi, takže bez nich by atomové možná nikdy nevznikly.

Atomové hodiny dokáží měřit čas s přesností jedné vteřiny na 15 milionů let. Podle nich se seřizují veškeré ostatní hodiny a používají se pro věděcké účely ( hvězdárny, laboratoře atd.).

Sluneční hodiny dnes zůstávají už jen jako ozdoba a doplněk. Čas se podle nich měřit samozřejmě dá, ale ne na vteřiny. Protože žijeme ve světe, kde je přesný čas vším, asi si sluneční hodiny své místo na slunci znovu nevybojují. Ale přesto mohou být ozdobnou dominantou.