Změna času na letní čas platí v celé Evropě

Letní čas je označení času, který se po určitou část roku používá s cílem uspořit elektrickou energii. Běžný pásmový čas se tak posune o hodinu dopředu. Tím se dosáhne změny, po které se vlastně stmívá později. Letní čas má spoustu propagátorů i odpůrců. Druhá jmenovaná skupina lidí hájí svůj negativní postoj výsledky statistik energetiků, které ukazují, že se na spotřebě energie téměř nic neušetří.

Posun času o hodinu dopředu je využíván téměř v celé Evropě, až na několik malých výjimek. Ve zbytku světa pak není změna na letní čas realizována především v některých kanadských a amerických státech, ve většině Jižní Ameriky, v asijských zemích, severní a jižní Africe nebo třeba v Austrálii. Někde nepovažují letní čas za nezbytnou úpravu, jinde, především kolem rovníku, jsou pak rozdíly mezi zimními a letními dny tak nepatrné, že by změna nepřinesla žádný efekt.

Letní čas v České republice

Česká republika se od roku 1996 přizpůsobila směrnici Evropské unie o uspořádání letního času. Na letní čas tak přecházíme poslední březnovou neděli. Ve 2 hodiny ráno tento den tedy posuneme čas o jednu celou hodinu dopředu. Tím se zkrátí doba spánku, což je obecně neoblíbený důsledek změny na letní čas. Zpět na pásmový čas se vracíme poslední neděli v říjnu, kdy si hodinky nastavíme naopak, tedy ve 3 hodiny ráno rázem získáme hodinu spánku navíc. Na jižní polokouli se čas mění opačně.

Změna času na zimní neexistuje

V souvislosti s letním časem se často zmiňuje i opačný termín, tedy čas zimní. Tento často používaný termín je ale velmi nepřesný. Za zimní čas je totiž chybně označován klasický pásmový čas (UTC a jeho pásmové obdoby). Posun na zimní čas znamená, že se čas posune o hodinu pozadu, čehož se nikde na světě nevyužívá. Zimní čas byl používán snad jen v Československu v zimě 1946 až 1947, poté byl zrušen. Čas se tak u nás, stejně tak jako v Evropě, mění pouze na letní čas.

Letní čas byl poprvé zaveden v roce 1916

Pravděpodobně první zemí, kde byl letní čas zaveden, bylo Španělsko. Předcházel tomu neúspěšný pokus anglického stavitele Williama Willeta v roce 1907, který se pomocí své eseje pokoušel přesvědčit britské poslance, aby čas posunuli. To se mu však nepodařilo.

U nás, respektive v tehdejším Rakousku-Uhersku, byl letní čas zaveden již v roce 1916. Trval od posledního dubna do prvního října, což se později měnilo. V současnosti budí velký zájem změna času zaznamenaná v Rusku, kde v roce 2011 změnili čas na celoroční letní čas.

Letní čas – přehled až do roku 2020

Rok

Den, kdy se čas změní na letní ve 2:00 hod.

Letní čas 2013

31.3.

Letní čas 2014

30.3.

Letní čas 2015

29.3.

Letní čas 2016

27.3.

Letní čas 2017

26.3.

Letní čas 2018

25.3.

Letní čas 2019

31.3.

Letní čas 2020

29.3.